Puur! Kindercoaching
Helpt kinderen, problemen om te zetten in vaardigheden
Welkom
Profiel
Voor wie
Werkwijze
Training
Tarieven
Contact
Route
Training


Sociale vaardigheidstraining

Voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar is het mogelijk om een Sociale Vaardigheidstraining te volgen. Tijdens de cursus zullen de kinderen leren meer zelfvertrouwen te krijgen, omgaan met en uiten van emoties, gesprekken te voeren, keuzes te maken, leren nee zeggen, kritiek geven en ontvangen, sociale vaardigheden aanleren, vriendjes maken /blijven, meer inzicht krijgen in pesten, denken en voelen. De kinderen zullen dit spelenderwijs leren. Daarnaast wordt er elke les aandacht besteed aan ontspanningsoefeningen en samenwerkingsspelletjes.

Puur! Kindercoaching werkt intensief samen met zeer ervaren trainers.

De groepsgrootte per cursus is 4 tot 6 kinderen.

Neem vrijblijvend
contact op als u meer informatie wilt over sociale vaardigheidstraining.